Somali Nordic Culture

Här kan du läsa senaste nyheter från föreningen, aktuella projekt och läsa alla nummer av Carruurteenna – den första barntidningen på somaliska!

Om föreningen

Somali Nordic Culture är en kulturell  och ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens verksamhet har som huvudsyfte att stärka demokrati och gemenskap. Föreningen utgör en plattform för samhällsengagemang med fokus på kultur, integration, utveckling och mångfald.