Den 23 och 24-e februari har vi haft barn litteraturdagar i Stockholm. Det var två dagar med utställningar, mini bokmässa, bokpresentationer poesiuppläsningar, barn teater, ritstund, sagostunder för barn och samt workshops för föräldrar om barn uppfostran. Huvud arrangören var Röda havet förening i Stockholm samarbeter med Somali Nordic Culture och Studiefrämjandet.