1 och 2 december 2017 var vi med och arrangerade en stor kulturfestival (Somaliska kultur- och litteraturdagarna i Stockholm) i Kista. Då deltog författare, journalister, dramatiker, filmare och akademiker från flera olika länder med föreläsningar och debatter. Majoriteten har sina rötter i Somalia. Arrangemanget ordnades bl a i samarbete med Kista folhögskola, Studiefrämjadet och  Kista Träff.

Det var fyra dagar med utställningar, bokmässa, bokpresentationer, teaterföreställning, öppen scen där alla har möjlighet att bidra med till en dikt, en rolig historia, en tanke eller berättelse ur livet, sagostunder för barn och föreläsningar om somalier i Sverige samt workshops för föräldrar om barn uppfostran, somaliska Grammatik för somaliska modersmålslärare, träning på somaliska skrivregler för ungdomar. Paneldebatter om somaliers mediabild, utbildningssituation och hälsosituation i Sverige är också planerade. Målgruppen är i första hand den somaliska gruppen i Sverige.