Somaliska kultur och litteraturdagar i Stockholm startades 2015 i mindre skala. Kista Folkhögskolan är den som tog första initiativet och bjöd in Somaliska författare, bokförläggare och litteraturmänniskor för att driva idén framåt. Kista folkhögskola, Kista Träff, Studiefrämjandet Stockholms län och föreningen Somali Nordic Culture samt ett tiotal intellektuella somalier stödde idén. I år är det ännu en ny aktör Kayd Somali arts and culture från Storbritannien som arrangerar det välkända eventet; Somali week festival. Kista Folkhögskola med dess partner i ena sidan och Kayd somali arts & culture å andra sidan samverkar om årets kulturdagar.

Det är fyra dagar med utställningar, bokmässa, bokpresentationer poesiuppläsningar, sagostunder för barn och föreläsningar om somalier i Sverige samt workshops för föräldrar om barn uppfostran, Somaliska grammatik för lärare, träning på somaliska skrivregler för ungdomar. Paneldebatter om Somaliernas mediabild, utbildningssituation och hälsosituation i Sverige är också planerade.
Målgruppen är i första hand den somaliska gruppen i Sverige, både de som har invandrat/flyttat in och de som är födda/uppvuxna i Sverige. Vi skall ta hänsyn till de som behärskar Somaliska språket och de som inte behärskar det men har svenska som första språk. I andra hand skall vi vända oss till myndigheter och organisationer, skolpersonal samt övriga intresserade som vill veta mer om somalisk kultur, litteratur, integration och historia.

affisch