I december 2015, 2016 och 2017 var vi med och arrangerade en stor kulturfestival (Somaliska kultur- och litteraturdagarna i Stockholm) i Kista som gick i två dagar under 2015 (4-5/12) och fyra dagar under 2016 (1-4/12). Då deltog författare, journalister, dramatiker, filmare och akademiker från flera olika länder med föreläsningar och debatter. Majoriteten har sina rötter i Somalia. Arrangemanget ordnades bl a i samarbete med Kista folhögskola, Studiefrämjadet, Kista Träff och Somali Week Festival i London.

Det är fyra dagar med utställningar, bokmässa, bokpresentationer, teaterföreställning, öppen scen där alla har möjlighet att bidra med till en dikt, en rolig historia, en tanke eller berättelse ur livet, sagostunder för barn och föreläsningar om somalier i Sverige samt workshops för föräldrar om barn uppfostran, somaliska Grammatik för somaliska modersmålslärare, träning på somaliska skrivregler för ungdomar. Paneldebatter om somaliers mediabild, utbildningssituation och hälsosituation i Sverige är också planerade. Målgruppen är i första hand den somaliska gruppen i Sverige.

MÅLSÄTTNING MED PROJEKTET:

  • Förstärka relationen mellan etniska svenskar och människor från Afrikas Horn.
  • Att gestalta och förstärka den kulturella identiteten för människor från Afrikas Horn i Sverige.
  • Öka förståelsen för olika kulturer genom kulturutbyte och samverkan.
  • Ge ungdomar möjlighet att visa upp sina begåvningar och på så sätt styrka deras självförtroende.
  • Möjliggöra möten mellan etniska svenskar och personer från Afrikas Horn, vilket främjar förståelse och tolerans.

Här kan du läsa gamla program:

Program 2016

Program 2015

Somaliska dagarnas affisch