Somali Nordic Culture är en kulturell  och ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens verksamhet har som huvudsyfte att stärka demokrati och gemenskap. Föreningen utgör en plattform för samhällsengagemang med fokus på kultur, integration, utveckling och mångfald.

 

Somali Nordic Culture har som syfte:

  • Att öka intresset för den Somaliska kulturen genom att hålla kulturföreställningar, barn aktiviteter, kulturfestivaler och film och teateruppvisningar.
  • Att väcka intresse för det skrivna ordet. Att hålla seminarier om ny utgivna litteratur där man träffar och diskuterar med författarna. Målet är att öka intresset för läsning av böcker på olika språk samt re-censera och diskutera kring dem.
  •  Att utveckla elevers kunskap och förståelse av utbildningen. Vi ordnar läxhjälp för grundskola och gymnasieskola elever. Målet är Att den svensk-somaliska gruppens utbildningsnivå höjs avsevärt för att förbättra förutsättningarna för dem att lyckas i  samhället.
  • Att integrera nyanlända somalier genom samhällsinformation och stöd i tidigt skede för att motverka utanförskap.

Därutöver  Somali Nordic Culture vill uppmuntra barn och ungdomar till utbildning och samhälls- engagemang. SNC vill att  ungdomar ska vara med och påverka vårt samhälle och visa att de har en självklar plats i vårt samhälle. De ska känna sig att de verkligen betyder något.

 

Organisationsnummer: 802460-4947

Postadress: 
Somali Nordic Culture
Dackevägen 33, 177 34, Järfälla